Wie zijn wij?

Vrije Peuterspeelzaal Almere is een stichting zonder winstoogmerk met voorschoolse voorzieningen die werken vanuit de pedagogie van de Vrijeschool.

De organisatie maakt deel uit van de Brede Vrijeschool Almere

Deze site is gericht op de voorscholen, waar peuterspeelzaalwerk voor 2 tot 4 jarigen wordt aangeboden.

Omdat de naam voorschool nog niet zo bekend is, wordt verder op deze site het aanbod vooral als peuterspeelzaalwerk aangeduid.

De statuten van de stichting spreken ook over peuterspeelzaalwerk.