Historie

In 2012 is de Brede Vrijeschool Almere opgericht. Partners in de Bredeschool zijn Vrijeschool Almere, de Vrije Peuterspeelzalen en Kinderopvang De Lentemorgen. De voorloper van de eerste Vrije Peuterspeelzaal in Almere is in 1981 door ouders van Vrijeschool Almere opgericht. Locatie Christoffeltje is in 1984 hieruit voortgekomen. Peuterspeelzaal Catrijntje volgde, na het ontstaan van een wachtlijst, in 2005. Na wederom een wachtlijst is in 2012 peuterspeelzaal Catootje aan de familie toegevoegd. Deze speelzaal kreeg onderdak in de Vrijeschool. In 2014 was het lokaal nodig voor een extra kleuterklas en is Catootje verhuisd van Lierstraat 7 naar Lierstraat 11. Vanwege wederom een wachtlijst is Catootje opnieuw verhuisd naar Lierstraat 1 waar kan worden doorgegroeid naar 3 speelgroepen. In januari 2022 startten de groepen Catootje Rozenrood en Catootje Madelief in het gebouw Voorschool Catootje. In de loop van 2023 hopen we een derde groep te kunnen openen op deze locatie.