Tarieven 2024

Belastbaar gezinsinkomen
per jaar bij geen recht op
kinderopvangtoeslag
Ouderbijdrage in maandelijkse termijnen   tot 1 september/ vanaf 1 september
< € 19.433 € 18 / € 23
€ 19.434 – € 29.879 € 19 / € 26
€ 29.880 – € 41.116 € 28 / € 38
€ 41.117 – € 55.924 € 38 / € 51
€ 55.925 – € 80.387 € 58 / € 77
€ 80.388 – € 111.393 € 90 / € 120
> € 111.394 € 117 / € 156