Privacybeleid

Persoonsgegevens die via deze website worden ingevoerd worden niet opgeslagen op de server van de website maar direct doorgestuurd naar de separate administratie van de Stichting Vrije Peuterspeelzaal. Omdat de stichting een door de gemeente Almere gesubsidieerde organisatie is hebben wij aan de subsidievoorwaarden van de gemeente te voldoen. Dit betekent onder andere dat persoonsgegevens van de inschrijving ook in een gemeentelijke database worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor de overdracht naar de basisschool, mits de ouder hier toestemming voor verleent. Bij de afronding van het opgebouwde kinddossier wordt de ouder hiervoor om een schriftelijke toestemming gevraagd. De gegevens worden ook van uit de financiële administratie verplicht gedeeld met de Belastingdienst ter controle van in rekening gebrachte ouderbijdragen in relatie tot aangevraagde kinderopvangtoeslag. Dit indien ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.