• 1

   Het kind

  • 2

   Ouders/verzorgers

  • 3

   Contactpersonen

  • 4

   Medisch

  • 5

   Voorkeuren

  • 6

   Financiëel

  • 7

   Afronden

  1/7

  Het kind

  Gegevens kind

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Geslacht (verplicht)

  Burgerservicenummer (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  Staat kind ingeschreven in de Basisregistratie Personen Almere? (verplicht)

  Heeft het kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau? (verplicht)

  Gegevens ouder/verzorger 1*

  Voornaam (verplicht)

  Initialen (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Heb je recht op kinderopvangtoeslag? (verplicht)

  Ben je van plan kinderopvangtoeslag aan te vragen? (verplicht)

  Mogen we je gegevens delen met de belastingdienst?

  Burgerservicenummer (verplicht)

  Adres (als afwijkt)

  Emailadres (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Taal/talen

  Werkzaam als

  Ben je een alleenstaande ouder?*

  Gegevens ouder/verzorger 2*

  Voornaam (verplicht)

  Initialen (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Burgerservicenummer (verplicht)

  Adres (als afwijkt)

  Emailadres (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Taal/talen

  Werkzaam als

  *Deze gegevens van de ouders/verzorgers zijn wij verplicht te vragen. Aan de hand van deze gegevens controleert de Belastingdienst de identiteit van de ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers zijn fiscale partners van elkaar.

  In geval van ziekte of een calamiteit contact opnemen met

  Contactpersoon 1

  Voor- en achternaam (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Relatie tot het kind (verplicht)

  Contactpersoon 2

  Voor- en achternaam

  Telefoonnummer

  Relatie tot het kind

  Contactpersoon 3

  Voor- en achternaam

  Telefoonnummer

  Relatie tot het kind

  Medische gegevens

  Huisarts

  Naam (verplicht)

  Adres en plaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  Consultatiebureau

  Wijkverpleegkundige

  Telefoonnummer

  Als het kind is aangemeld voor VVE met een indicatie van de JGZ hebben wij verplicht regelmatig overleg met de JGZ over de ontwikkeling van het kind.

  In geval van spoedopname in ziekenhuis

  Zorgverzekeraar (verplicht)

  Polisnummer (verplicht)

  Medische achtergrond

  Bij het intakegesprek kan eventuele belangrijke medische informatie worden toegelicht. Indien je hier documentatie over hebt, kun je deze hier bijvoegen of meenemen naar het intakegesprek

  Belangrijke informatie

  Verkregen inentingen

  Indien afwijkt van het rijksvaccinatieprogramma, graag toelichten

  Voorkeuren

  Inschrijving gewenst voor:

  Locatie ChristoffeltjeLocatie CatrijntjeLocatie Catootje

  (Iedere locatie heeft eigen speeltijden, zie locaties)

  Gewenste opvangdagen en tijden:

  Maandag OchtendMiddag
  Dinsdag OchtendMiddag
  Woensdag Ochtend
  Donderdag OchtendMiddag
  Vrijdag Ochtend

  (Plaatsing geschiedt op basis van beschikbaarheid)

  Gewenste startdatum

  Financiëel

  Je hebt aangegeven kinderopvangtoeslag aan te kunnen vragen voor de reguliere peuterplek. Met een verwijzing van het consultatiebureau op naam van het kind is een aanvullende gesubsidieerde VE-plek mogelijk voor 8 uur per week.

  Met het verzenden van dit formulier verklaar ik dat dit formulier naar waarheid is ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik/wij recht hebben op een gesubsidieerd tarief voor het peuterprogramma. Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier strafbaar is. Ik verklaar ermee bekend te zijn dat mijn gegevens door de gemeente op juistheid worden gecontroleerd bij andere personen en instanties. Ik weet dat wijzigingen die het recht op een subsidiebijdrage kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de instelling waar de peuteropvang gevolgd wordt, onder overlegging van bewijsstukken.

  Verklaring Geen Recht op Kinderopvangtoeslag

  De gegevens in deze aanvraag zijn op naam van de ouder/verzorger die geen inkomen uit tegenwoordig werk heeft.

  Gegevens ouder

  Voorletters en achternaam (verplicht)

  Burgerservicenummer (verplicht)

  Straatnaam en huisnummer (verplicht)

  Postcode en woonplaats (verplicht)

  Gegevens kind dat deelneemt aan de peuterspeelzaal

  Naam kind (verplicht)

  Geboortedatum (verplicht)

  Hierbij verklaar ik geen recht te hebben op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. Dit verklaar ik door de bijgevoegde meest recente Inkomensverklaring.

  Tevens verklaar ik hierbij (maak een keuze door het juiste vakje aan te kruisen)

  Vergeet niet het inschrijfgeld van € 15,00 op onze rekening onder vermelding van de naam van je kind over te maken om je inschrijving te voltooien. Ons rekeningnummer is NL33INGB 0004616820 ten name van Stichting Vrije Peuterspeelzaal.

  Documenten

  Je hebt aangegeven geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag. Daarom ontvangen wij graag samen met dit formulier de volgende documenten:

  De meest recente versie van de “Geregistreerde Inkomensverklaring” van jou en je (financiële) partner. Dit document kun je hieronder uploaden om deze mee te sturen met de inschrijving. Stuur je nu geen documenten mee, dan zul je deze later alsnog aan moeten leveren. Voor uitleg over hoe je de inkomensverklaring kan opvragen, klik op de volgende link:

  Inkomensverklaring

  Als jij of je partner een uitkering heeft voeg een kopie van 3 meest recente betaalspecificaties toe.

  Voor meer informatie en de wijze van het verkrijgen van gevraagde documenten en ook het verstrekken van de juiste documenten, zie financiële spelregels.

  Controle

  Via onderstaande knop kun je controleren wat je hebt ingevuld. Het ingevulde formulier wordt geopend in een voorbeeldvenster. Is alles juist ingevuld? Sluit dan het voorbeeldvenster met het kruisje in de rechterbovenhoek.

  Bevestigen

  De ingevulde gegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de activiteiten behorend bij de peuterspeelzaal, als ook voor de verplichte uitwisseling met de uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Almere en waar van toepassing met de Belastingdienst, de basisschool van mijn keuze en derden na toestemming per gebeurtenis. Door ondertekening geef ik aan bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en ga ik akkoord met de aangegeven voorwaarden. Ik ga akkoord met de verplichting tot betaling vanaf de datum van plaatsing van mijn kind.