Sfeer

De sfeer in de peuterspeelzaal wordt bepaald door de houding van de pedagogisch medewerker, de inrichting van de ruimte, de interactie tussen medewerkers en kinderen en tussen kinderen onderling.

De pedagogisch medewerker heeft tot taak een warme en omhullende sfeer te scheppen in de groep. Daarin kunnen de kinderen het beste gedijen en zich ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat alle activiteiten van de pedagogisch medewerker met de kinderen in de groep, zoals het begeleid spel in de speelhoeken en het gezamenlijk eten, in een verzorgende sfeer plaatsvinden.

Deze verzorgende, omhullende sfeer leidt ertoe, dat de kinderen vanuit de beeldenwereld in het vrije spel op onderzoek uitgaan. Van blokken wordt bijvoorbeeld een huis gebouwd; de stoelen vormen samen een trein.

De verzorging van de ruimtes voor de peutergroep, de inrichting van deze ruimtes en de speelmaterialen vragen, evenals de aandacht voor de jaarfeesten, verjaardagen en de contacten met de ouders, veel tijd en innerlijke rust van de pedagogisch medewerker.