Contact

Telefoonnummer: 06-13153489 (maandag tot en met donderdag)
Email: info@vpza.nl

Door het jaar heen zijn altijd plaatsen beschikbaar voor kinderen vanaf 2 jaar waarvoor direct plaatsing bij een speelzaal gewenst is, vanuit een indicatie van een opvoedkundige of omdat de thuissituatie dit verlangt. Heb je vragen over de termijn waarop je kind geplaatst kan worden of andere vragen over onze speelzalen, maak dan gebruik van e-mail.

Kinderen waarvoor geen inschrijfgeld is betaald staan op een voorlopige instroomlijst! Plaatsing van kinderen gaat op volgorde van de leeftijd van het kind (oudste kinderen het eerst), de betaaldatum van het inschrijfgeld en of een vve-indicatie aanwezig is. Zonder een door de ouders getekende schriftelijke overeenkomst is een peuterplaats niet gegarandeerd. Aan een mondelinge toezegging kunnen geen rechten worden ontleend.